Products3
Products3
Home3
Home3
Home3
Home3
Home3
Home
Home
Home
Home

Home
Home
Home
Home

شرکت نيرودوچرخ       

اولين توليدکننده موتورسيکلتهاي برقي بامجوزاستاندارددرکشور

کاتالوگ موتورسیکلت 3000

موتورسيکلت برقي 3000وات ازقدرت خوبي جهت حمل برخورداراست . 

موتورسیکلت 3000وات

کاتالوگ موتورسیکلت 1200

موتورسيکلت برقي 1200وات باسيستم 72ولتي،قدرت نسبتاخوبي دارد وبراي استفاده تا زاويه شيب پيمايي حداکثر10درجه مناسب مي باشد.

موتورسیکلت 1200

کاتالوگ ویلچربرقی

ويلچرهاي برقي نيرودوچرخ، علاوه برقيمت بسيارپايين، ازقدرت تاشدن نيزبرخوردارند

ویلچربرقی

کاتالوگ موتورسیکلت 500

موتورسيکلت برقي 500وات براي استفاده رستورانها ومسافت کم باقيمتي بسيارپايين،داراي کاربري مناسبي مي باشند.

موتورسیکلت 500وات